• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Betalingsvoorwaarden de Sportartsen Groep

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon-werkzaam bij of in opdracht van De Sportartsen Groep.
  2. Bij behandelingen dienen afspraken -indien noodzakelijk -minimaal 48 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 48 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen. Dit zal 50% van het tarief van het consult of onderzoek zijn.
  3. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de manager van De Sportartsen Groep. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
  4. Alle betalingen dienen door de patiënt ter plekke betaald te worden door middel van pinbetaling of contant. Bedrijven dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te betalen. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
  5. Bij niet-betaling na herinnering zal de incasso in handen worden gegeven van DAS Incasso te Rotterdam.