• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Heeft een sportkeuring zin?

Vroeger moest je als voetballer worden gekeurd. Tien kniebuigingen maken en een beetje urine inleveren: dat was het dan wel. Intussen zal dit enorm zijn verbeterd, maar heeft een sportkeuring echt zin?

G. Rood

—-

Namen sportkeuringen in de jaren 60 slechts enkele minuten in beslag, de huidige sportmedische onderzoeken duren een half tot anderhalf uur.
Zo’n onderzoek bestaat vrijwel altijd uit een ECG (hartfilmpje), een longfunctietest en een maximale inspanningstest op de fiets of loopband. Daardoor kunnen eventuele hart- en vaataandoeningen in een vroeg stadium worden opgespoord. Met name frequenter gebruik maken van ademgasanalyse tijdens de inspanningstest (spiro-ergometrie) heeft ertoe geleid dat veel aandoeningen in een eerder stadium dan voorheen kunnen worden aangetoond.
De onderzoeken gaan tegenwoordig veel verder dan alleen screenen op hart- en vaatziekten. Daarnaast vindt een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat plaats om te bekijken of de gekozen sport geschikt is en om gerichte adviezen te geven om overbelastingblessures te voorkomen.
Een belangrijk onderdeel is om aan de hand van de inspanningstest het omslagpunt (verzuring) en de hartslagzones te bepalen. Met name met spiro-ergometrie kan dit zeer nauwkeurig plaatsvinden. Het doel daarvan is om met name duursporters gerichte trainingsadviezen te geven.
Tegenwoordig luidt het advies om bij mensen jonger dan 35 jaar een keuring met ECG te laten verrichten en bij personen ouder dan 35 een keuring met inspanningstest. Met name voor degenen die lang niet hebben gesport en mogelijk risicofactoren hebben met betrekking tot hart- en vaatziekten is het raadzaam om zich eerst uitgebreid te laten onderzoeken. Bij voorkeur door een sportarts bij een erkende sportmedische instelling.
Huib Plemper