• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Sportmedisch onderzoek KNWU/KNVB/NRB

Medisch onderzoek voor geschiktheid KNWU/KNVB/NRB:

Dit onderzoek beoordeelt of u medisch geschikt bent om de wieler-, voetbal- en roei- sport te beoefenen en deel te nemen aan wedstrijden. Na goedkeuring ontvangt u een medische geschiktheidverklaring.

  • Algemeen intern- en orthopedisch onderzoek
  • Bloedonderzoek met Hb en cholesterol
  • Electrocardiogram
  • Gewicht/lengte/vetpercentage
  • Ogentest/kleurentest

Kosten medisch onderzoek voor geschiktheid: € 130,00

Groot sportmedisch onderzoek voor geschiktheid KNWU/KNVB/NRB:

Dit onderzoek omvat meer dan zoals hierboven beschreven. Behalve de onderdelen van de medische geschiktheidsonderzoek vindt er aanvullend onderzoek plaats naar de longfunctie en wordt er een inspanningstest met ECG-registratie van de hartactie verricht. Dit onderzoek wordt ook wel groot sportmedisch onderzoek genoemd.

De kosten voor deze keuring kunt u vinden in de tabel op de Tarieven-pagina.