• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Plek voor twee sportartsen in opleiding per 1 januari 2016

We hebben weer plek voor twee sportartsen in opleiding per 1 januari 2016. In regio Amsterdam en regio Amersfoort/Baarn.

Sportarts, een veelzijdig beroep met toekomst

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en een (landelijk) georganiseerd cursorisch deel, waarvan het fysiologieonderwijs een belangrijk onderdeel is. Het praktijkdeel van de opleiding is regionaal georganiseerd.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis. Ook sportorganisaties zoals sportbonden en professionele (top)sportclubs bieden jou als sportarts uitdagend en afwisselend werk. Hierbij werk je intensief samen met (top)sporters en hun coaches, waarbij je veel reist en, niet te vergeten, fantastische sportieve hoogtepunten worden meebeleefd.

Jouw werk bestaat o.a. uit:

  • diagnosticeren en behandelen van problematiek en/of blessures van het bewegingsapparaat die door sport en bewegen zijn ontstaan of zich daarbij manifesteren;
  • casemanaging en/of consulentschap in de zorgketen voor personen met chronische aandoeningen (‘exercise = medicine’). Denk hierbij aan hart- long- en oncologiepatiënten;
  • het verrichten van (preventieve) sportmedische onderzoeken;
  • sportmedische begeleiding van teams en individuele sporters.

De 4-jarige opleiding tot sportarts wordt verzorgd door het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS). De negen opleidingsregio’s zijn:

Voor 2016 worden zes aios tot de opleiding toegelaten. Toelating tot de opleiding vindt plaats via een landelijke sollicitatieprocedure. Kandidaten voor de opleiding dienen het basisartsexamen te hebben afgelegd, de Nederlandse taal te beheersen, maar bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak te zijn. Diegenen die een keuzecoschap sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben bij de sollicitatieprocedure een ‘pré’, wat ook geldt voor diegenen die onderzoek op dit terrein hebben verricht. De opleiding start per 1 januari.

Sollicitatieprocedure en -formulierSollicitatieprocedure en -formulier
De sollicitatieprocedure voor een opleidingsplaats Sportgeneeskunde staat open voor bevoegde artsen in Nederland met een goede beheersing van de Nederlandse taal, die bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak zijn. Hieronder vindt u de sollicitatieprocedure en het sollicitatieformulier. Het sollicitatieformulier dient u samen met een uitgebreid CV uiterlijk 1 juli 2015 per mail te richten aan nios@sportgeneeskunde.com (link stuurt een e-mail).   

Meer informatie
Meer informatie over de opleiding, zoals de opbouw en interviews met sportartsen over het vak tref je aan op: www.sportgeneeskunde.com/opleiding-tot-sportarts.

Contact
Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS)
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 60), 3723 MB  BILTHOVEN
Postbus 52, 3720 AB  BILTHOVEN
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
E-mail nios@sportgeneeskunde.com(link stuurt een e-mail).