• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Stelvio for Life

Sportkeuringen voor Stelvio for Life

Het beklimmen van de Passo dello Stelvio is zeer uitdagend en vereist een goede conditie en een goede gezondheid. Een gezondheidsscreening, het testen van je conditie en het eventueel verkrijgen van een individueel trainingsadvies is dan ook geen overbodige luxe. Om deze reden heeft de organisatie van Stelvio for Life  afspraken gemaakt met De Sportartsen Groep voor een aantrekkelijke sportkeuring. Aan deelnemers van Stelvio for Life worden 3 soorten keuringen aangeboden. Indien je als deelnemer aan Stelvio for Life een keuring bij De Sportartsen Groep ondergaat dan wordt er, afhankelijk van het type keuring, een bepaald bedrag als donatie op jouw deelnemersnummer gestort voor Stelvio for Life. Indien er in totaal minimaal 20 deelnemers aan Stelvio for Life een sportkeuring ondergaan, dan wordt de donatie zelfs verdubbeld.

Basale keuring

Inhoud: Vragenlijst ingevuld door de deelnemer en bespreking met de sportarts, lichamelijk onderzoek (hart en longen en bloeddruk), lengte/gewicht/vetpercentage, gezichtsscherpte, bloedonderzoek (Hb) en rust-ECG (“hartfilmpje”).
Bestemd voor: Deelnemers jonger dan 35 jaar of deelnemers met risicofactoren waaronder hart- en vaatziekten.
De kosten voor deze keuring kunt u vinden in de tabel op de Tarieven-pagina.
Donatie: € 7,50 (bij meer dan 20 keuringen € 15,00)

Grote keuring

Inhoud: Als de basale keuring met als extra: onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, urineonderzoek, longfunctie, een cholesterolmeting en een inspanningstest (met ECG- en bloeddrukcontrole) en een daarop gebaseerd globaal trainingsadvies.
Bestemd voor: Deelnemers van 35 jaar of ouder of deelnemers met risicofactoren zoals hart- en vaatziekten.
De kosten voor deze keuring kunt u vinden in de tabel op de Tarieven-pagina.
Donatie: € 19,50 (bij meer dan 20 keuringen € 39,-)

Maximaal keuring (alleen mogelijk op de locatie Amsterdam)

Inhoud: Als de grote keuring met als extra: inspanningstest met spiro-ergometrie (ademgasanalyse) ter bepaling omslagpunt en een daarop gebaseerd gericht/specifiek trainingsadvies.
Bestemd voor: Hart-,long- en kankerpatiënten en deelnemers die een zeer gericht trainingsadvies willen.
De kosten voor deze keuring kunt u vinden in de tabel op de Tarieven-pagina.
Donatie: € 33,75 (bij meer dan 20 keuringen € 67,50)

Uiteraard staat het alle deelnemers vrij om een uitgebreider onderzoek te ondergaan dan gezien hun leeftijd en/of risicofactoren aan hun wordt geadviseerd.