• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Tarieven

Tarieven gelden voor 2017

U wilt weten of uw zorgverzekeraar de kosten van een onderzoek -gedeeltelijk of geheel- vergoedt? Kijk dan in onderstaand overzicht van vergoedingen voor 2017 van de verschillende zorgverzekeraars.
Vergoedingen Zorgverzekeraars 2017

  • Indien u op verwijzing van uw huisarts komt, gaan wij ervan uit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Wij attenderen u erop dat dit betekent dat u een eigen risico dient te betalen, mocht u hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebben gemaakt. De mogelijkheid bestaat echter dat de sportarts tijdens het consult constateert dat er geen sprake is van een consult dat thuishoort in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat de kosten door uzelf of vanuit uw aanvullende verzekering betaald moeten worden. De sportarts zal u hierover tijdens het consult informeren.
  • In principe is het zo dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. Er is dan wel sprake van aanspraak op het eigen risico van de patiënt/cliënt.
  • Als er geen sprake is van een zorgvraag (“check-up” om wat voor reden dan ook) dan zijn de kosten voor eigen rekening patiënt/cliënt of aanvullende verzekering. 

Blessure

Consult nieuwe patient Verzekerde zorg via de basisverzekering
Herhalingsconsult Verzekerde zorg via de basisverzekering
Telefonisch consult Verzekerde zorg via de basisverzekering

Verplichte sportmedische onderzoeken

Sportmedisch onderzoek duiken 80,00
Sportmedisch onderzoek zweefvliegen 80,00
Sportmedisch onderzoek parachutespringen 95,00
KNVB/KNWU/NRB 130,00
Sportmedisch onderzoek Motorsport KNMV en MON 95,00
Autosport (KNAF) (zonder ECG) 90,00
Autosport (KNAF) (met ECG) 115,00

Sportmedische onderzoeken

Basis sportmedisch onderzoek (inclusief longfunctie) 115,00
Basis-plus sportmedisch onderzoek 145,00
Groot sportmedisch onderzoek 210,00
Groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie 290,00
Inspanningstest (op fiets-ergometer) 125,00
Inspanningstest met spiro-ergometrie (fiets of loopband) 205,00
Lausanne screening 80,00
ROC 115,00
ALO 120,00
CIOS 115,00
Alpe d’HuZes basaal sportmedisch onderzoek 110,00
Alpe d’HuZes basaalplus sportmedisch onderzoek 160,00
Alpe d’HuZes uitgebreid sportmedisch onderzoek 285,00
Stelvio for Life basaal onderzoek 115,00
Stelvio for Life groot onderzoek 210,00
Stelvio for Life maximaal onderzoek 295,00
NOC*NSF A sporters sportmedisch onderzoek 450,00
ECG 35,00
Vechtsport/bokskeuring 240,00

Behandelingen

Shockwave 90,00
+ consult sportarts verzekerde zorg via de basisverzekering
Shockwave (tweede behandeling) 90,00
+ consult sportarts verzekerde zorg via de basisverzekering
ACP therapie totale behandeling (3 bezoeken bij de sportarts en 2 injecties) 300,00
+ consult sportarts verzekerde zorg via de basisverzekering

Betalingsvoorwaarden