• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Verwijsbrief van de huisarts nodig bij consult

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme.

Per 1 januari 2016 heeft dit belangrijke consequenties voor de vergoeding van de sportgeneeskundige zorg die er door de sportartsen wordt geleverd. Een deel van deze zorg zal dan namelijk niet langer vanuit de aanvullende verzekering maar vanuit de basisverzekering vergoed gaan worden.

 

Het gaat hier bij om:

  • blessureconsulten
  • inspanningsdiagnostiek in het kader van revalidatie bij chronische ziekten (hart- long- en oncologische revalidatie en diabetes)
  • inspanningsdiagnostiek bij inspanning gerelateerde klachten, zoals bijv. duizeligheid, pijn op de borst, benauwdheid/kortademigheid, ongewone vermoeidheid en/of onbegrepen prestatie-afname.

 

Het feit dat een deel van de sportgeneeskundige zorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed heeft voor de patiënt een aantal consequenties:

  • de sportarts is voor deze zorg niet langer direct toegankelijk voor de patiënten, maar er is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Alleen met een verwijzing van de huisarts krijgt de patiënt de kosten van de sportgeneeskundige zorg vergoed. Alleen een verwijzing van de fysiotherapeut is niet voldoende! Als de patient geen verwijsbrief heeft dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar en worden de kosten in rekening gebracht bij de patient.
  • de vergoeding m.b.t. de sportgeneeskundige zorg gaat ten kosten van het verplichte eigen risico (Euro 385,00). Dit geldt niet voor jongeren onder 18 jaar.
  • de sportarts kan zelf aanvullende diagnostiek, zoals bijv. bloedonderzoek, röntgen-diagnostiek, MRI etc, aanvragen. Dit hoeft dus niet meer middels een omweg via huisarts of een andere medisch specialist. Ook de aanvullende diagnostiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Sportmedische Onderzoeken, verplichte sportkeuringen en inspanningsdiagnostiek in het kader van screening en prestatieverbetering blijven, net als voorheen, vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. De sportarts heeft voor deze verrichtingen dus geen verwijzing van de huisarts nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is uiteraard ook afhankelijk van de uitgebreidheid van de aanvullende polis.