• LinkedIn
Vraag?
Afspraak maken
020-5108710

Wat doen wij?

Wanneer gaat u naar één van de locaties van De Sportartsen Groep? De Sportartsen Groep biedt sportmedische kennis aan een breed sportpubliek. Iedere sporter, ongeacht niveau of leeftijd, is bij ons welkom. Dat we er alleen voor topsporters zouden zijn, is een misvatting. Iedereen kan profiteren van onze sportspecifieke kennis.

De artsen van De Sportartsen Groep krijgen vaak vragen voorgelegd als:

  • Welke sport is voor mij geschikt ?
  • Hoe kan ik mijn prestaties verbeteren ?
  • Waarom heb ik vaak klachten tijdens het sporten ?
  • Hoe kan ik klachten tijdens het sporten voorkomen ?
  • Hoe kan mijn blessure het best worden behandeld ?
  • Wanneer kan ik weer aan een training meedoen ?
  • Waar kan ik een (verplicht) sportmedisch onderzoek ondergaan ?
  • Hoe verder na mijn bestraling/chemotherapie bij kankerpatiënten of na hartaanval ?

Op deze vragen geven wij u snel en deskundig antwoord. De artsen van De Sportartsen Groep kunnen u door hun sportieve ervaring en hun kennis en opleiding uitstekend adviseren, behandelen en begeleiden. Dat doen we niet alleen op individuele basis; we bieden ook desgewenst een continue service aan sportverenigingen.

Wat doen wij?

Bij de Sportartsen Groep vinden consulten, keuringen (verplichte, inspanningstesten en keuringen), behandelingen en teambegeleiding plaats.

Consulten

Consulten betreffen meestal blessures, maar kunnen ook betrekking hebben op andere sportgerelateerde problematiek, zoals bijv. inspanningsgebonden hoofdpijn of sporten met een chronische aandoening.
Er bestaat een nauwe samenwerking met een aantal medisch specialisten van het OLVG West Ziekenhuis en AMC zoals bijv. de orthopedisch chirurgen en cardiologen, zodat snel overleg en eventueel verwijzing kan plaatsvinden. Verder kan gebruik gemaakt worden van aanvullende diagnostiek  zoals bijvoorbeeld het laboratorium voor bloedonderzoek en aanvullend radiologisch onderzoek, bijvoorbeeld röntgen, echografie en MRI.
Verder beschikt De Sportartsen Groep over een uitgebreid netwerk van paramedische behandelaars in de regio, zoals sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten, sportdiëtisten, een orthopedisch schoenmaker en een orthopedisch instrumentmaker, zodat (indien noodzakelijk) snel een adequate behandeling kan plaatsvinden.
Consulten kunnen ook worden gebruikt bij sportmedische problemen van geheel andere aard. Denk hierbij aan vragen en adviezen over voeding, sportmaterialen of sporten met een handicap of chronische ziekte.
Naast de gunstige effecten op de gezondheid kunnen door sportbeoefening ook nadelige effecten optreden. De sportarts is gespecialiseerd in het stellen van een juiste diagnose en behandeling van en advisering bij sportblessures en sportgerelateerde klachten. Via een (uitgebreid) sportmedisch onderzoek kan in kaart worden gebracht of er wel sprake is van verantwoorde sportbeoefening. U hoeft niet altijd geblesseerd te zijn of specifieke klachten te hebben om een afspraak voor een consult te maken.

MISO

MISO staat voor een medische inspanningstest. Een inspanningstest met ademgasanalyse. Hiermee kan bij specifieke klachten goed onderscheid gemaakt worden of een eventueel probleem vanuit longen, hart, spieren, verstoorde stofwisseling of matige conditie komt. Dit is een test die uitermate geschikt is voor mensen met klachten van onbegrepen kortademigheid, pijn op de borst, onbegrepen conditieverlies, onbegrepen moeheid etc. Een MISO is verzekerde zorg (dus wordt vergoedt vanuit de basisverzekering), als de huisarts hiervoor een verwijzing uitschrijft.

Keuringen

Keuringen kunnen worden onderverdeeld in verplichte sportkeuringen (dit zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid) en sportmedische onderzoeken. Deze laatste vinden op eigen initiatief van de (aspirant)sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een Basis Sportmedisch Onderzoek tot een Groot Sportmedisch Onderzoek inclusief een maximale inspanningstest op de fietsergometer. De inspanningstest kan nog worden uitgebreid met ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen. Op basis daarvan kunnen de hartslagzones worden bepaald en gerichte trainingsadviezen worden gegeven.

Behandelingen

De Sportartsen Groep biedt drie behandelingen aan op onze locatie in Amsterdam (in Hilversum niet mogelijk).

Teambegeleiding

De Sportartsen Groep heeft veel ervaring in het begeleiden van teams. Niet alleen in de regio’s waarin we werkzaam zijn, maar ook daarbuiten. Het gaat zowel om teamsporters als om individuele sporters, dus van basketbal tot atletiek. Voor topsporters en subtoppers houden we spreekuren op de eigen clublocaties. Teams kunnen ook op één van onze locaties terecht voor een sportmedisch onderzoek (SMO) of blessurebehandeling. Bij voorkeur starten we met een SMO, om daarmee een persoonlijke geschiktheidsbeoordeling te kunnen maken en/of om te bepalen of het medisch verantwoord is om op het gewenste niveau te kunnen sporten. Daarbij bepalen we ook welke risico’s een bepaalde sporter loopt en welke preventieve maatregelen hij/zij kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan oefeningen gericht op stabiliteit, lenigheid en kracht. Doen zich toch blessures voor, dan behandelen we deze zelf of verwijzen we de sporter door in ons uitgebreide netwerk van medisch specialisten, die specifieke kennis hebben van sportgerelateerde klachten. Na behandeling van de blessure bepalen we of de sporter de training weer kan hervatten en in een later stadium wedstrijdgeschikt is. De Sportartsen Groep heeft in de loop der jaren een grote expertise met deze teambegeleiding opgebouwd. We weten hoe gedreven sporters zijn en hoe graag ze vooruit willen komen. Soms willen ze te snel en dan zullen wij wijzen op het belang van fysiologisch herstel. We dragen daaraan bij door de best mogelijke revalidatieschema’s aan te reiken. We werken altijd samen met de paramedische staf van sportclubs, als zij die hebben.

Kortom: bij ons bent u in alle gevallen aan het juiste sportmedische adres!