top of page

Blessureconsult

Met klachten die je beperken in je sportbeoefening, kun je bij de sportarts terecht voor een blessureconsult. Een blessureconsult bestaat uit een analyse van je klacht(en) en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd zoals een echo, röntgenfoto, MRI, ECG, of ander aanvullend onderzoek. Om een afspraak voor een blessureconsult te maken heb je een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. 

 

Consulten betreffen meestal blessures, maar kunnen ook betrekking hebben op andere sportgerelateerde problematiek, waaronder inspanningsgerelateerde klachten of sporten met een chronische aandoening.
Er bestaat een nauwe samenwerking met een aantal medisch specialisten van het OLVG West ziekenhuis en AMC, zoals de orthopedisch chirurgen en cardiologen, zodat snel overleg en eventueel verwijzing kan plaatsvinden. Verder kan gebruik gemaakt worden van aanvullende diagnostiek , waaronder het laboratorium voor bloedonderzoek en aanvullend radiologisch onderzoek; röntgen, echografie en MRI.


Verder beschikt De Sportartsen Groep over een uitgebreid netwerk van paramedische behandelaars in de regio, zoals sportfysiotherapeuten en manueel therapeuten, sportdiëtisten, (sport)psychologen, fysieke trainers, orthopedisch schoenmaker en een orthopedisch instrumentmaker, zodat (indien noodzakelijk) snel een adequate behandeling kan plaatsvinden.


Naast de gunstige effecten op de gezondheid kunnen door sportbeoefening ook nadelige effecten optreden. De sportarts is gespecialiseerd in het stellen van een juiste diagnose en behandeling van en advisering bij sportblessures en sportgerelateerde klachten. Consulten betreffen meestal blessures, u hoeft echter niet altijd geblesseerd te zijn of specifieke klachten te hebben om een afspraak te maken. Consulten kunnen ook worden gebruikt bij sportmedische problemen van geheel andere aard. Denk hierbij aan vragen en adviezen over voeding, sportmaterialen of sporten met een handicap of chronische ziekte.

Vanaf 1 januari 2016 vallen blessureconsulten door de sportarts onder de basiszorg. Dit betekent dat de kosten door jouw zorgverzekeraar vergoed worden. Wel wordt er aanspraak gemaakt op je eigen risico. Voor een blessureconsult heb je een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.  

bottom of page