top of page

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Sportartsen Groep (DSG) kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van DSG. DSG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN nummer

 

Persoonlijke informatie
Wanneer u zich registreert op onze website of bij ons in het ziekenhuis komt, vragen wij u om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Een deel van deze informatie is vereist: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en BSN nummer. Deze informatie is vereist om u in te schrijven in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en Intramed. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om aan onze verplichtingen naar u te kunnen voldoen. Dit kan het vermelden van het tijdstip voor uw consult/keuring zijn of het verzenden van informatie omvatten. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server.

Hoe lang DSG de gegevens bewaard? 
DSG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken zullen wij deze op uw verzoek verwijderen. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar houden een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van u verzoek.

Delen met anderen
DSG verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van DSG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DSG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@desportartsengroep.nl
DSG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
DSG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DSG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DSG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DSG op via info@desportartsengroep.nl. 

DSG is als volgt te bereiken:

 • Postadres: OLVG locatie West, postbus

 • Vestigingsadres: Jan Tooropstraat 164.

 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66759064

 • Telefoon: +31 (0)20 5108710

 • E-mailadres: info@desportartsengroep.nl

bottom of page