top of page

Klachten

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de sportarts/sportmedische instelling. Wat kan ik doen?

 

Stap 1: Bespreek uw ontevredenheid met de sportarts/SMI
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de sportarts/SMI heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de sportarts/SMI. Zo lang de sportarts/ SMI niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de sportarts/smi aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2: Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van  uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de sportarts/SMI. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

 

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:
 

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.sportgeneeskunde.com/klachten
Mailadres: klacht@sportgeneeskunde.com
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de sportarts/SMI is aangesloten bij de Klachtenservice Sportgeneeskunde.

bottom of page