top of page

Tarieven en vergoedingen

Een blessureconsult kan alleen plaatsvinden op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Indien je op verwijzing van jouw huisarts komt, gaan wij ervan uit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Wij attenderen je erop dat dit betekent dat je een eigen risico dient te betalen, mocht je hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebben gemaakt.

In principe is het zo dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. Er is dan wel sprake van aanspraak op het eigen risico van de patiënt/cliënt.

 

Als er geen sprake is van een zorgvraag (“check-up” om wat voor reden dan ook) dan zijn de kosten voor eigen rekening patiënt/cliënt of aanvullende verzekering. Wil je weten of jouw zorgverzekeraar de kosten van een sportmedisch onderzoek -gedeeltelijk of geheel- vergoedt? Kijk dan in ons overzicht van vergoedingen voor 2024 van de verschillende zorgverzekeraars. Wij zijn lid van de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) en gecertificeerd door de Stichting Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Blessure (let op: alleen op verwijzing huisarts)

Consult nieuwe patiënt
Verzekerde zorg via de basisverzekering
Herhalingsconsult
Verzekerde zorg via de basisverzekering
Telefonisch consult
Verzekerde zorg via de basisverzekering

Verplichte sportmedische onderzoeken

Sportmedisch onderzoek duiken
€ 125,00
Sportmedisch onderzoek duiken 50+ (met inspanningstest)
€ 185,00
(Sport)evenementen keuring
€ 95,00
Sportmedisch onderzoek parachutespringen
€ 120,00
Sportmedisch onderzoek Motorsport KNMV en MON
€ 125,00
Autosport KNAF (zonder ECG)
€ 110,00
Autosport KNAF (met ECG)
€ 140,00
Autosport KNAF (met inspannings ECG)
€ 245,00
Vechtsport/bokskeuring
€ 275,00
Sportmedisch onderzoek ROC S&B / VeVa / ALO
€ 130,00

Sportmedische onderzoeken

Basis sportmedisch onderzoek (inclusief longfunctie)
€ 140,00
Basis-plus sportmedisch onderzoek
€ 175,00
Groot sportmedisch onderzoek
€ 245,00
Groot sportmedisch onderzoek met spiro-ergometrie
€ 325,00
Inspanningstest (op fiets-ergometer)
€ 180,00
Inspanningstest met spiro-ergometrie (fiets of loopband)
€ 240,00

Behandelingen

Focused Shockwave Therapy (per behandeling)
€ 105,00 + consult verzekerde zorg via de basisverzekering
ACP Therapy (per behandeling)
€ 150,00 + consult verzekerde zorg via de basisverzekering

 

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon-werkzaam bij of in opdracht van De Sportartsen Groep.

  1. Bij behandelingen dienen afspraken -indien noodzakelijk -minimaal 48 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 48 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen. Dit zal 50% van het tarief van het consult of onderzoek zijn.

  2. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de manager van De Sportartsen Groep. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

  3. Alle betalingen voor de niet verzekerde zorg dienen door de patiënt ter plekke betaald te worden door middel van pinbetaling of contant. De consulten (verzekerde zorg lopen via de basisverzekering van uw zorgverzekering). Bedrijven dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te betalen. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal
    € 12,50 in rekening gebracht worden.

  4. Bij niet-betaling na herinnering zal de incasso in handen worden gegeven van DAS Incasso te Rotterdam.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over jouw bezoek aan de sportarts/SMI? Lees dan in onze klachtenregeling wat je kunt doen. 

bottom of page